Misyon

Havayı, suyu, toprağı temizlerken döngüsel Basalia biyo-nano teknolojisinin, sıralı ve bütüncül reaksiyonlar zinciri ve sahip olduğu enzim mühendisliği ile, ‘’Sıfır Atık- Sıfır Emisyon’’ prensibine dayalı katı, sıvı veya gaz formundaki tüm organik ve inorganik atıkları ayrıştırarak, çevresel ve ekonomik açıdan faydalı çıktılara dönüştürmektir.