Atık Sorunlarının Çözümü        

Tüm organik ve inorganik kökenli, katı, sıvı, gaz formundaki atıkları, atık sahibinin çıktı beklentisine göre entegre ve modüler proseslerle çözerek çevresel ve ekonomik açıdan faydalı çıktılara dönüştürüyoruz. Bu amaçla aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla çözüm ortaklığı şeklinde iş birliği yapıyoruz:

Sanayi Şirketleri

Kamusal Şirketler

Atık Yönetim Şirketleri

Yerel Yönetimler

Devletler

Uluslararası Çevre Kuruluşları

Tarım ve Hayvancılık Şirketleri

Hizmet Sektörü

Tarım, Toprak ve Hayvancılık Sorunlarının Çözümü

Döngüsel Biyoteknolojik Tarım faaliyet alanında kendi ürünümüz olan Basalia Toprak Düzenleyicisi ve Basalia Toprak Islahı süreci ile toprak vasfını kaybetmiş topraklar ve kirli topraklar dahil her türlü toprağın verimi arttırılarak tarıma elverişli hale getiriyor ve birinci sınıf verimli temiz tarım toprağı oluşturuyoruz. 

Bu amaçla tüm tarım şirketlerine, sözleşmeli tarım yaptıran kurumlara ve zirai alanda faaliyet gösteren firmalarla çözüm ortağı pozisyonunda faaliyette bulunuyoruz.

Daha fazla bilgi için Döngüsel Biyoteknolojik Tarım faaliyet alanımızı inceleyebilirsiniz >>

Çözüm ortaklarımızla iş birliği ve proje yol haritamız

Tanıtım Toplantısı

Atık ve Envanteri Sorunu Tespiti

Fizibilite Çalışması Ön Proje Teklifi

NDA, LOI İmzalanması ve Pilot Tesiste Test

Proje Teklifi ve Ticari Sözleşme İmzalanması

Proses Dizaynı ve Kurulumu

Devreye Alma ve Operasyonel Hizmetler