7Cbasalia, global düzeyde faaliyetlerini her ülkede lokal partnerlerle birlikte kuracağı ülke şirketleri ile yürütmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde “ülke bazında bir yapılanma modeli” ile her ülkenin yasal mevzuatlarına göre faaliyette bulunmaya ve bu faaliyetlerin oluşturacağı direkt ve indirekt ekonomik aktivenin de maksimum düzeyde ilgili ülkede kalmasına özen göstermektedir. Bu kapsamda bütüncül ve döngüsel Basalia Biyo Döngü Teknolojisini yaygınlaştırmak üzere yurtdışı şirketlerinde ortaklıklar kurulması hedeflenmektedir.
Basalia Finans’ın hedefi kamu ve özel kurumların atık sorunlarını çözerken, her şey dahil bir vizyon ve yaklaşımla para, sermaye, finans konuları da dahil bütüncül en uygun çözüm paketlerini sunmaktır. 7Cbasalia sahip olduğu benzersiz biyoteknoloji inovasyonu sayesinde uluslararası finans, para ve sermaye piyasası iş birlikleri ile bu alanda çözüm ortaklıkları kurarak projelerin finansmanında kolaylaştırıcı rol oynamayı da amaçlamaktadır.
7Cbasalia Global, Basalia Endüstriyi sektörden ortaklıklarla kendisine bağlı ayrı bir iştirak olarak kurarak tüm entegre ve modüler proseslerin üretimini, kurulumunu, takibini yapmayı hedeflemektedir. Basalia Endüstri yapılanmasında kendine ait know-how bilgisi ile farklı ülkelerde üretim merkezleri kurmayı ve alt taşeronlar ile çalışmayı öngörmektedir.

Ürün bazlı tek yetkili anlaşma 
Basalia Biyo Döngü Teknolojisi ile elde edilen stratejik ham maddeler ya da direkt ve indirekt ürünlerle ilgili sektördeki kurumlarla bölgesel veya global seviyede münhasır (exclusive) ticari iş birlikleri yapılması hedeflenmektedir.

Sektör bazlı tek yetkili anlaşma 
Lineer ekonomi ve konvansiyonel teknolojilerden kaynaklanan mevcut regülasyonlardan dolayı henüz atık sorunlarının çözümünde bütüncül yaklaşım olmaması kaynaklı bazı sektörlerde bölgesel müanhasır lisans bazlı ticari iş birlikleri yapmaktadır.