Karbon bağlama prosesi CO2 ve CO nanokarbon dönüşümünü sağlamakta bu sayede konvansiyonel teknolojilerin neden olduğu yakalanan karbonun depolanması sorununu yaşamamaktadır.

Ekonomik ve kolay ölçeklenebilir bir sistemdir. Bununla birlikte kullanılmış Basalia Katısı ile enerji geri kazanımı da sağlamaktadır.

Baca Atık Gazları