Basalia Biyo Polimeri™, Basalia ana kültürünün çöp sızıntı suyu gibi yüksek tehditli bir ortama ile üretilir.

Basalia Biyo Polimerinin, göznekli yapısı, su tutma ve büyüme özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ve doğal ortamda üretilmesi sayesinde kozmetik ve sağlık sektörlerinde kullanımı öngörülmektedir.