Global düzeyde tüm endüstriyel, ekonomik, finansal, yönetsel ve sosyal faaliyetlerini aynı çatı altında toparlayarak her şeyin bütüncül yönetildiği bir bakış açısı ile hareket ediyoruz. 

İleride iştirak statüsünde konumlandıracağımız Basalia Endüstri, Basalia Finans ve 7Cbasalia Vakfını hayata geçirmek istiyoruz. Basalia Endüstri ile tüm mühendislik hizmetlerini tek çatı altından yürüterek, entegre ve modüler proseslerin üretimini, kurulumunu, takibini yapmayı; Basalia Finans ile kamu ve özel kurumların atık sorunlarını çözerken, onlara para, sermaye, finans konuları da dahil en uygun çözüm alternatiflerini sunmayı hedefliyoruz. 

7Cbasalia’nın direkt ve indirekt olarak yaratacağı gelirlerle ise her ülkede lokal düzeyde kurulacak olan vakıflar aracılığıyla, ilgili ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine, gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

7Cbasalia’nın çevre ve kalkınma vizyonu çerçevesinde yerel yönetimlerle kurulacak olan Atık Varlık Fonu ile şehirdeki tüm organik ve inorganik katı, sıvı, gaz formundaki atıkların bir çatı (fon) altında toplamayı ve Basalia Prosesleri ile elde edilecek gelirlerden bir kısmının bu fon aracılığıyla şehrin sakinlerine direkt ve indirekt olarak aktarılmasını hedefliyoruz. 

Hedefimiz, Atık Varlık Fonu’na atık veren tüm kişi ve kurum bazındaki aktörlere gelirden “şehir yaşam payı” vermektir.