Proses içerisinde herhangi bir ön elleçlemeye ve ayrıştırmaya ihtiyaç duymamakta ve herhangi bir kimyasal kullanmamaktadır.

Katı atıklardan yenilenebilir enerji ve Basalia Katısı gibi çevresel ve ekonomik açıdan faydalı çıktılar elde edilirken Basalia ana kültürü kullanılmaktadır.

Organik Kökenli Katı atıklar

İnorganik Kökenli Katı Atıklar