Bio-ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi, tüm atıkları dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıracak.

ESKİŞEHİR - Bilim insanı Ahmet Başal tarafından geliştirilen ve bio- ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan yeni nesil zırhlı mikroorganizma topluluğu Basalia Biyo Döngü Teknolojisi, bugüne kadar uygun teknolojiler olmadığı için değerlendirilemeyen tüm organik ve inorganik kökenli tüm atıkları çevre dostu ve yüksek katma değerli hammadde ile ürünlere dönüştürüyor. Yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bir teknoloji olan Basalia Teknolojisi’nin sahibi 7CBasalia firması ve Şişecam ortaklığında İsviçre’de kurulan 7CBasalia Global AG, yeşil ve döngüsel ekonominin liderliğini yaparak, bu ekonominin yeni Apple’ı olmayı hedefliyor. 

7CBasalia Global AG’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necdet Ergün, Basalia Biyo Döngü Teknolojisi’nin, bugüne kadar uygun teknolojiler olmadığı için değerlendirilemeyen tüm organik ve inorganik kökenli atıkları bir dizi fiziko-biyokimyasal reaksiyonlar zinciri ile entegre ve modüler prosesler aracılığıyla ayrıştırdığını belirterek, sonrasında tüm bu atıkları çevre dostu ve yüksek katma değerli ekonomik hammadde ile ürünlere dönüştürdüğünü açıkladı.  Konvansiyonel teknolojilerden farklı bir sisteme sahip olan sistemin atık suları saf suya dönüştürerek tekrar kullanıma sunduğunu aktaran Ergün, “Aynı zamanda sistem sayesinde organik katı atıklarla birlikte inorganik katı atıklar çevreye zarar vermeyecek hale dönüştürürken, bu dönüşümden stratejik bir hammadde ve çevre dostu hidrojen zengin gaz eldesi yapıyoruz” dedi. 

“Karbon emisyon sorununu kökten çözebiliriz”

İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak, atık sorununa yönelik çözümler sunduklarını aktaran Ergün, “2023-2030 dönemini kapsayan, tüm dünyayı yeşil ve döngüsel olarak dönüştürme hedefimize dayalı çok güçlü ve kapsamlı global stratejiye sahibiz. Biyo teknolojimizle AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerinin tümünü, hatta fazlasını sunuyoruz. Özellikle modüler proseslerimizden olan ‘karbon bağlama’ prosesimizle, sadece AB’nin değil tüm dünyanın karbon emisyon sorununu kökten, en çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik olarak çözebiliriz” dedi. Son 250 yıl içerisinde lineer ekonomi ve konvansiyel teknolojilerin dünyayı özellikle çevre ve iklim açısından felaketin eşiğine getirdiğini savunan Ergün, şirket olarak en büyük hedeflerinin bozulan toprak/hava/su sorunlarını, Basalıa ile yeşil ve döngüsel olarak çözmek, eko-sistemin kendi doğal döngülerinin oluşmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Ergene Nehrini kirlenmekten kurtaracak buluş 

 

Su kıtlığının tüm dünyada temel bir problem olduğunu, geliştirdikleri teknolojinin deniz suyunu içme ve kullanma suyuna dönüştürdüğünü anlatan Ergün, “Genelde konvansiyonel atık su arıtma metodu sürekli ‘yeni su kaynağı bul, kullan, deşarj seviyesine indir ve doğaya sal’ lineer yöntemine dayalı iken, bizim biyo teknolojimizle bir tesis ya da fabrika toplam günlük proses su ihtiyacını tekrar tekrar yeniden döngüsel olarak kullanma fırsatı sunuyor. Fabrikalara ve tesislere hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de kendi proses suyunu tekrar tekrar kullanmasını sağlayarak, çevreyi kirletmesinin de önüne geçiyoruz. Prosesimizin ürettiği kıymetli hammaddemiz ile deniz suyunu içme suyuna dönüştürebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de özellikle Ergene Nehri’nin temizliğini bölgesel bir çevre ve kalkınma projesine dönüştürmeyi hayal ettikleri ve bu konuda ön testler yaptıklarını belirten Necdet Ergün, “Bu nehre atık su aktaran tüm organize sanayi bölgelerinde tesisler kurarak hem kök sorununu çözebilir hem de mevcut stok sorun olan nehre farklı lokasyonlarda prosesler kurarak Ergene Nehri’ni temizleyebiliriz” dedi.

Basalia Teknolojisini, diğer konvansiyel teknolojilerden ayıran en büyük farkının tüm organik ve inorganik kökenli atıklara bütüncül ve entegre çözüm sunması olduğunu belirten Ergün, şunları söyledi: “Hiçbir ön ayrıştırmaya/elleşmeye tabi tutulmadan evsel katı atıkları, tüm proses atık çamurları, hayvansal, bitkisel ve tarımsal atıkları, maden ve petro kimya atıkları, hastane atıkları, tehlikeli toksitli atıkları ön parçalama işleminden sonra Basalia biyo döngü prosesimizde nano boyutta ayrıştırabiliyor, bu atıklardan hem çevreci hem de yüksek katma değerli ürünler yaratabiliyoruz. Hali hazırda konvansiyonel teknolojilerin ayrı ayrı yaptığı işlemleri biz bütüncül, entegre ve modüler proseslerimizle gerçekleştiriyoruz.” Şehirlere ve ülkelere yönelik sıfır atık ve sıfır emisyona dayalı “yeşil şehir” çözümleri ürettiklerini söyleyen Necdet Ergün, karbon bağlama prosesleri ile havayı kirleten tüm unsurları tutabildikleri, bu doğrultuda amaçlarının tüm dünyayı ve tüm şehirleri karbon bağlama prosesine taşımak olduğunu belirtti.   

“Yeni nesil malzeme üretimine büyük katkı sunacak”

Atık su ve karbon bağlama proseslerinde belli bir süre kullanılan ve fonksiyonunu tamamlayan Basalia katılarını(stratejik hammadde/ürünü), nihai ürün olan Basalia nano tozuna dönüştüklerini aktaran Ergün, “İnşaat yapımında kullanılan malzemeler içerisinde testleri yapılan ürünümüzün ilk verileri umut verici. Kullanıldığı malzemenin yalıtım ve izolasyon kapasitesini artırıyor. Muhtemelen gelecekte yeşil evler konseptinde ve birçok ürünün üretiminde hammadde olarak kullanılacak bir malzeme olacak.  Aynı zamanda Basalia Nano Tozunun 3D printerler de kullanımı için de ayrıca bir Ar-Ge çalışması yürütüyoruz. Ayrıca bu konuda yürüttüğümüz tüm çalışmaların ayrıntıları şirketimizin www.7cbasalia.com web adresinde yer almaktadır ” diye konuştu.

Link: https://www.ekonomim.com/sehirler/atik-sorunu-icin-umut-veren-bulus-haberi-662374