Türk şirket 7CBasalia Global AG tarafından geliştirilen Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi her türlü atık sorununa yeşil ve döngüsel bir çözüm getiriyor. Tüm atıkları entegre ve modüler proseslerle sıfır atık ve sıfır emisyon prensibiyle ayrıştırarak çevre dostu ve ekonomik açıdan da faydalı çıktılara dönüştüren bu yeni nesil teknolojiyi sizin için araştırdık.

Etki alanı giderek genişleyen iklim krizi karşısında yükselen sürdürülebilirlik bilinci, şirketlerin Ar-Ge departmanlarının da gündemine oturdu. IBM’in küresel ölçekte gerçekleştirdiği Own Your Impact çalışmasına göre Türkiye’deki şirket yöneticilerinin yüzde 60’ı iş dünyasının çevre ve faaliyet gösterdikleri topluluklar üzerindeki etkileri konusunda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor. İşte tam da bu noktada şirketlerin faaliyetleri sırasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesi, karbon salınımının azaltılmasına yönelik girişimlerin büyük bir önemi bulunuyor.

Atık sorununa nokta atışı çözüm

Özellikle üretici şirketlerin üretim sırasında karşılaştıkları atık sorunu sürdürülebilirliği odağına alan Ar-Ge çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Türk şirket 7CBasalia imzasını taşıyan yeni nesil zırhlı mikroorganizma topluluğu Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, atık sorununa bu zamana kadar hiç olmadığı kadar nokta atışı bir çözüm sunuyor. Biyo-ekonomi alanında benzersiz bir Türk icadı olarak gösterilen bu teknolojiyle tüm organik ve inorganik kökenli atıklar yüksek katma değerli hammadde ve ürünlere dönüştürülebiliyor. Sistemle katı atıklarla birlikte inorganik atıkların çevreye verdiği zarar ortadan kaldırılırken atık maddelerden yeniden üretim için stratejik hammaddeler ve çevre dostu enerji türü olan hidrojen gazı elde ediliyor. Organik atıklar, kanalizasyon, çöp sızıntı suları, hayvansal, bitkisel ve evsel atıklar olarak tanımlanırken; inorganik atıklar plastik, endüstriyel, petrokimya, ilaç ve kimyasal atıklar gibi doğanın kalbine hücum eden zararlı maddelerden oluşuyor.

Yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişin anahtarı

Sürdürülebilirliği odağına alan Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş için anahtar görevi görüyor. Tüm atıkları entegre ve modüler proseslerle sıfır atık ve sıfır emisyon prensibiyle ayrıştırarak çevre dostu ve ekonomik açıdan da faydalı çıktılara dönüştüren yeni nesil teknoloji, konvansiyonel teknolojilerden farklı bir sisteme sahip. Sistem atık suları da saf suya dönüştürerek tekrar kullanıma sunarken, deniz suyunu da içme ve kullanma suyuna dönüştürüyor. Basalia Biyo-Döngü teknolojisinde konvansiyonel atık teknolojilerin dönüşüm sırasında bıraktığı katı-sıvı-gaz formundaki atıklar da hammadde olarak kullanılıyor. Örneğin, atık su proseslerinden çıkan arıtma çamurları Basalia Biyo-Döngü proseslerinde kullanılan kıymetli atık ham maddelerinden biri.

AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmaya yönelik yol haritası

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, hemen her sektörden şirketlerin iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki gelecek stratejilerine yeşil ve döngüsel ekonominin perspektifini kazandırıyor. AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmaya yönelik yol haritası sunan bu teknoloji, tüm dünyanın karbon emisyon sorununu kökten, çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik olarak çözeceğini vadediyor. İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda dünyanın bozulan dengesini yerine getirerek doğanın kendi doğal döngüsüne kavuşmasını hedefliyor. 

Bütüncül, entegre ve modüler sistem

7CBasalia firması ve Şişecam ortaklığında İsviçre’de kurulan 7CBasalia Global AG’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necdet Ergün, konuya ilişkin verdiği demeçte şunları söyledi: “Genelde konvansiyonel atık su arıtma metodu sürekli ‘yeni su kaynağı bul, kullan, deşarj seviyesine indir ve doğaya sal’ lineer yöntemine dayalı iken bizim biyoteknolojimizle bir tesis ya da fabrika toplam günlük proses su ihtiyacını tekrar tekrar yeniden döngüsel olarak kullanma fırsatı sunuyor. Fabrikalara ve tesislere hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de kendi proses suyunu tekrar tekrar kullanmasını sağlayarak, çevreyi kirletmesinin de önüne geçiyoruz. Prosesimizin ürettiği kıymetli hammaddemiz ile deniz suyunu içme suyuna dönüştürebiliyoruz. Hiçbir ön ayrıştırmaya/elleşmeye tabi tutulmadan evsel katı atıkları, tüm proses atık çamurları, hayvansal, bitkisel ve tarımsal atıkları, maden ve petrokimya atıkları, hastane atıkları, tehlikeli toksitli atıkları ön parçalama işleminden sonra prosesimizde nano boyutta ayrıştırabiliyor, bu atıklardan hem çevreci hem de yüksek katma değerli ürünler yaratabiliyoruz. Halihazırda konvansiyonel teknolojilerin ayrı ayrı yaptığı işlemleri biz bütüncül, entegre ve modüler proseslerimizle gerçekleştiriyoruz.”

Her sektörde kullanılıyor

Atıkları tümüyle çevresel sorun olmaktan çıkaran Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, hemen her sektörün üretimine entegre edilebiliyor. Konvansiyonel teknolojilerle bozulan toprak- hava-su dengesini yeniden kurarak sürdürülebilir, ekolojik bir yapıya kavuşturmaya dayalı olması nedeniyle parmakla gösteriliyor. Bu teknolojiyle üretim tesislerindeki baca gazlar, çöp suları, endüstriyel atıklar, proses suları ve sıvı atıklar enerji ve yakıta, evsel ve çöp atıkları nano elementler, 3D yazıcı, yalıtım ve kompozit hammaddesi gibi yeniden üretim için kritik öneme sahip maddeler haline geliyor. Ayrıştırma aşaması bir dizi entegre biyokimyasal ve fiziksel reaksiyonlarla yapıldığı için kimyasal maddeye ihtiyaç duyulmuyor. Bu yönüyle de kendi döngüsel ekonomisini yaratıyor. 

Üretici şirketleri karlı bir işletmeye dönüştürüyor

Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi, atık sorunlarını en çevreci şekilde çözerken, atıkları ekonomiye kazandırarak kısa sürede kendini finanse edebiliyor. Bir diğer ifadeyle bu teknoloji, üretici şirketleri kârlı bir işletmeye dönüştürüyor. Şu aşamada üretici şirketler tarafından kullanılan bu teknolojiye yönelik Ar-Ge yatırımları sürüyor. Şirket, bu teknolojiyle sunduğu çevreci ve ekonomik çözümler bir yana, topyekûn şehir ve ülke yönetimleri için de yeşil ve döngüsel şehir çözümleri üretmeyi amaçlıyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Basalia Biyo-Döngü Teknolojisi’nin yaygınlaşması sayesinde tüm dünyada kirli suların döngüsel olarak geri kazanımı, tüm karbondioksit emisyonlarının sıfırlanması ve doğalgaz eşdeğeri gaz elde edilmesi mümkün olabilecek. Bu kapsamda 7Cbasalia Global AG saf hidrojen, güçlü toprak düzenleyiciler, karbon bazlı 3D yazıcı malzemeleri ve hafif inşaat malzemeleri üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

Link: https://corpussigorta.com.tr/blog/iklim-degisikligi/basalia-biyo-dongu-teknolojisi-nedir-hangi-sektorlerde-nasil-kullanilir-204