Ahmet Başal: "Hızlıca yayılıyor ve globalleşiyoruz. Yaz aylarında devreye almayı beklediğimiz iki tane endüstriyel projemiz var."

Bütünsel ve döngüsel kainat felsefesi ve multidisipliner bilimsel yaklaşımı ile uzun yıllar boyunca Basalia Biyo-Döngü Teknolojisini geliştiren, 7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu, bilim insanı, Ahmet Başal ile Basalia felsefesini, Basalia Biyo Döngü Teknolojisini ve 7Cbasalia vizyonunu konuşmak üzere bir araya geldik.

Basalia felsefesinden başlayalım… Nedir Basalia felsefesi?

Basalia felsefesi, temelinde bütüncül bakış açısı ve döngüselliğe dayanır. Döngü işin içine girdiği zaman konu sadece insanların bütüncül kavramı içerisinde birleşmesi değildir: mikrobu da düşünmek zorundayız, evdekileri de düşünmemiz gerekir sokaktakileri de. Döngüsellikten bahsediyorsak konuya parçalı bakamayız. Taşa da, köpeğe de, kediye de, kuşa da, domatese de selam vermemiz, onları da düşünmemiz gerekir. Bütünlük sadece insanların bir olması değil, tüm ekosistemin bir olmasıdır aslında. Sadece insan gergin değil, insanın bozduğu düzen yüzünden domates de gergin, kızıyor insana. İnsan onu da bozmuş. İneği de bozmuş, tavuğu da bozmuş. Mikrobu da çıldırtmış. Her şey gergin. O yüzden insanoğlu bir an önce bütüncül, yani sadece insanları değil kainattaki her şeyi düşünmek ve bütüncül değerlendirme yapmak zorunda. İnsanın döngüyü bütüncül kurarak mikroba da dokunması gerekiyor, domatese de dokunması gerekiyor, ineğe de dokunması gerekiyor. Ancak böyle olursa döngüsel kavramı ortaya çıkar.

Peki hocam Basalia nasıl ortaya çıktı?  

İnsanoğlu, yerin üstündeki varlık ve değerlerle yetinmedi. Yerin altında bulunan madenleri, hidrokarbonları ve elementleri yeryüzüne çıkarıp, medeniyetin ve teknolojinin gelişiminde kullandı. Ancak bu gelişimi sağlarken, Lineer Ekonomi vizyonu ve konvansiyonel teknolojilerin “üret-kullan-at” modeline göre hareket etti. Tüm organik-inorganik kökenli katı-sıvı-gaz formundaki atıkları ve periyodik cetvelde bulunan tüm elementleri yeryüzünde atık olarak bıraktı ve bu şekilde yarattığı çevre felaketleri ile havayı, suyu toprağı kirletti. Fabrikalar kurdu mesela, fabrika ham madde işleyecek, ama ham maddenin çoğu atığında gidiyor. Proses tamamını işleyemiyor çünkü. Madenciler mesela, yerin altından çıkarıyor madenleri. Çıkarttığı madende %25 Bor var; atığında %17. Alüminyumun cevherinde %55 alüminyum var, kırmızı çamur olan atığında %25 alüminyum var, yarısını alabilmiş. Altın da aynı şekilde. Döngüsel kavram yok.

Basalia ise tüm bu bozulan döngüleri ve düzeni; döngüsel, bütüncül bakış açısı ile onararak element döngüsünü kurmak ve havayı, suyu, toprağı, doğa ilkelerine uygun şekilde temizlemek için ortaya çıktı.

Basalia nedir?

Basalia, uzun yıllar boyunca seçim ve adaptasyon yolu ile geliştirdiğim yeni nesil, zırhlı ve akıllı bir mikroorganizma topluluğu. En büyük gücü ise periyodik cetveldeki tüm elementleri tanıması ve iş birliği içerisinde çalışması. Yıllar boyunca Basalia kültüründeki fonksiyonel mikroorganizma gruplarını en zorlu şartlar altında yaşamaya alıştırdım. Mikroorganizma topluluğundaki her bir fonksiyonel grup farklı görevlerde iş bölümü yapma özelliğine sahip.  

Basalia mikroorganizmaları nasıl çalışıyor?

Basalia mikroorganizma topluluğunun yeteneklerine uygun geliştirdiğimiz Basalia Biyo Döngü teknolojisi ile bir dizi fiziko kimyasal reaksiyonlarla enzim mühendisliği yapılarak “sıfır atık, sıfır emisyon” ile havayı suyu toprağı temizliyor. Teknolojide de döngüsel kavramı ile hareket ettiğiniz zaman, sadece atıklardan kurtulunması ve sisteme kazandırılması değil, tüm sistemin döngüsel işlemesi gerekiyor.  Tasarladığımız entegre ve modüler proseslerden ve mühendislik tasarımlarından oluşan Basalia Biyo Döngü Teknolojisi bütüncül bakış açısı ve döngüselliği ile (i) döngüsel atık yönetimi, (ii) döngüsel biyoteknolojik tarım ve (iii) döngüsel yeni nesil malzeme olmak üzere üç farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Hepsi birbirinden bağımsız ve kendi içlerinde çok geniş bir alana yayılan bu üç farklı başlık nasıl aynı teknolojide harmanlanıyor?

Döngüsellik ve bütüncül bakış açısı ile. Konvansiyonel sistemlerin Basalia ile rekabet etme şansı olmaması da bu yüzden.  Mevcut teknolojilerde döngü yok. Hep stok yapma üzerine kurulmuş; çıkar yerin altından, kenara biriktir; katı sıvı gaz…

Basalia ise böyle değil. Atıklara bütüncül bakıyor. Katı, sıvı, gaz, organik, inorganik hiçbir ayrım yapmadan hepsinden çevresel ve ekonomik açıdan değerli çıktılar elde ediyor. Katı atık problemini çözerken hidrojence zengin gaz ve stratejik ürünümüz olan Basalia Katısı ortaya çıkıyor. Her türlü atık sudan, tekrar tekrar kullanabileceğiniz, döngüsel saf su elde ediyor. Baca gazı emisyon problemini çözerek havayı temizliyor. Stratejik ürün Basalia Katısı ise döngüsel biyoteknolojik tarım vizyonu çerçevesinde toprakta biyo döngüsel sistemin kurulmasına yardımcı oluyor. Basalia ile toprağı ıslah ediyoruz. Bu da ne demek? Her türlü toprağın tarıma elverişli hale getirilmesi demek. Az su ile, gübreye ya da başka kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan, verimli ve organik tarım yapılması demek. Üstelik tüm bunları yaparken hiçbir kimyasal kullanmıyoruz ve atık oluşturmuyoruz. Temizleme görevini tamamlayan Basalia Katılarıyla ise döngüsel yeni nesil malzemeler faaliyet alanında ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız son çalışmalarda grafit, polietilen plastik gibi birçok malzeme elde ettik.  Bunlar, ileride inşaat, endüstri, mobilya gibi çok çeşitli sektörlerde ham madde ve katkı malzemesi olarak kullanılacak. Bununla birlikte Basalia’nın polimerik yapısı ile kozmetik, sağlık ve tekstil alanında da kullanımı için ar-ge çalışmaları yapıyoruz.

Vay canına… Basalia her şeye dokunuyor öyleyse?

Döngüsellik bunu gerektirir zaten. Artık kullandığınız asfaltlar da döngüsel olacak. Herkes, her şey, sistem de dönen bir mekanizma içinden gelmek zorunda. Yolda giderken üzerinde gittiğiniz asfalt Basalia teknolojisinin imzasını taşıyacak. Kenarlarda kurulan bariyerlerde Basalia teknolojisi olacak. Yolda gördüğünüz topraklarda Basalia teknolojisinin imzası olacak. Domates mutlu olacak, teşekkür edecek Basalia teknolojisi ile üretildiği için. İnek selam verecek size geçerken. Dağ taş size selam verecek. Oradaki çiftlikler, binalar, depreme dayanıklı olacak, insanlar altında kalmayacak. Gelecekte gözümüzle gördüğümüz her şeyde Basalia Biyo Döngü Teknolojisi ve Basalia olacak. Bu yüzden oyun değiştirici biyoteknoloji, bir çevre ve kalkınma projesi diyoruz Basalia’ya.

Peki hocam, ne kadar sürede gelişti Basalia?

Basalia mikroorganizma kültürünü geliştirme çalışmalarına İklim teknolojileri konusunda araştırma yaparken başladım. Ziraat mühendisi okumayı istemem de bu yüzdendir zaten. Sonradan mikrobiyoloji alanında uzmanlaştım. Doğadan ilham aldım hep. Uzun yıllar boyunca hem sahada hem de laboratuvarlarda birçok çalışma yaptım. Ege Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Mersin Üniversiteleri başta olmak üzere 19 ayrı üniversitede Ar-Ge ve laboratuvarlarda çalıştım. Bu sırada birçok master, doktora öğrencisine ders verdim, yetiştirdim. Sadece üniversitede değil sahada da test ve geliştirme çalışmaları yaptım. Bu süreçte uzmanı olduğum konularda gerek Ecevit hükümeti döneminde gerekse sonrasındaki hükümetlerle de yakın çalıştım ve projeler geliştirdim. 2014 yılında Basalia bugünkü haline gelerek gelişimini tamamladı. Sonra Basalia Biyo Döngü prosesinin gelişimi ve prototip aşamaları oldu. Ege Üniversitesi, ETİ Maden, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, İSTAÇ Katı Atık Sahası, Tokat Katı Atık Sahası, Mutlu Akü vb 20’den fazla tesiste çalışmalar yaptım. En son da Şişecam’ın Mersin’deki fabrikasında bir test sürecimiz oldu. Bu testler sonrasında ise bildiğiniz gibi Şişecam ile beraber 7Cbasalia Global kuruldu.  

Aslında kendinizden ve yaptığınız çalışmalardan da bahsetmiş oldunuz. Biraz da 7Cbasalia Global’den bahsetsek. Nasıl kuruldu, Şişecam ile yollar nasıl kesişti?

Teknoloji deyince, sadece sistem kurmak değil. Global stratejisini ortaya koymak mesele. Bütüncül kavram bunu gerektiriyor zaten. Yoksa teknolojiyi kurduk, o teknolojinin getirileri halka yansımıyorsa devletlerde, belediyelerde, eyaletlerde ne olur? Gene kaos çıkar. Döngüsel kavramlardan bahsediyorsak sevgi dolu, merhametli, vicdanlı, en önemlisi de adaletli olmamız gerekiyor. Elimizdeki en büyük silah teknolojimiz. 2015 yılında yolum dava arkadaşım olan, ekonomist Necdet Ergün ile kesişti. Elimizdeki teknolojiyi global çapta yaymak ve endüstrileştirmek için yürüdüğümüz yolda global stratejimizi ve iktisadi, idari kurgumuzu birlikte oluşturduk. Şimdi de kendisi 7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Birlikte mücadele ettiğimiz davamız 7Cbasalia ise, Basalia ana kültürünün ve Basalia Biyo-Döngü Teknolojisinin tüm dünyada telif haklarının kullanım yetkisine sahip döngüsel, global biyoteknoloji şirketi.

2021 yılında Şişecam İklim teknolojileri konusunda araştırma yaparken süreçte yolu bizimle kesişti. Önce kendi Ar-Ge laboratuvarlarında Basalia Biyo Döngü Teknolojisini test etti. Sonra ise Mersin’de bulunan Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikasında proof of concept bazlı pilot proses kurulumu yaparak yaklaşık 3 ay süren bir test süreci oldu. Yapılan testlerden sonra Şişecam, mutabakat belgesi (MOU) imzalayarak yatırım yapma niyetini ortaya koydu. 19 Mayıs 2022’de Şişecam ile merkezi İsviçre’de olmak üzere 7Cbasalia Global şirketi kuruldu.

Şimdi de yeşil ve döngüsel şehirler yaratmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için endüstriyel projelerimizi hayata geçirdiğimiz ve dünyanın her kıtasında görüşmeler yürüttüğümüz endüstrileşme ve küreselleşme dönemindeyiz.

Peki hocam, şu anda uygulamada olan bir proje var mı? Basalia’nın endüstriyel uygulamasını ne zaman görebiliriz?

Hızlıca yayılıyor ve globalleşiyoruz. Yaz aylarında devreye almayı beklediğimiz iki tane endüstriyel projemiz var. Bu projeler devreye alındığında Basalia endüstriyel boyutta da kendini göstermiş olacak. Bununla birlikte hem birçok ulusal ve global sanayi şirketi ile hem de yerel yönetimle görüşüyoruz. Avrupa’da, Afrika’da, Asya’da birçok kıtada devletlerle görüşüyoruz. Türkiye’de de el sıkışmak üzere olduğumuz birkaç projemiz daha var. Dalga dalga yayılıyor Basalia…

Teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Bitirirken eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı?

Mevcut sistemler rekabetçi politikaları gerektiriyor. Bizse rekabetçi kırmızı okyanuslardan, yunuslarla yüzülen mavi okyanuslara yelken açıyoruz. Sevginin olmadığı yerde, merhametin olmadığı yerde vicdanın olmadığı yerde adaletin olmadığı yerde, paylaşımın olmadığı yerde hiçbir güzelliğin olmayacağına inanıyorum. Bu dünyada kötüyü Basalia enzimleri temizleyecek. Ortaya tertemiz, birbirine bağlı, mikroba da saygı gösteren, hayvana da, insana da saygı gösteren insanlar çıkacak... Bunun politikasını biz kurmakla görevliyiz. Bunu kurduktan sonra dalga dalga yayılacağına eminim. O kadar belli ki bu. O dünyaya bu mesajı veriyor, ülkeme bu mesajı veriyor.

Link: https://www.eskisehirhaber.com/roportaj/ahmet-basal-hizlica-yayiliyor-ve-globallesiyoruz