İş Modelleri | 7Cbasalia

7Cbasalia, global ve ülke düzeyinde aşağıdaki kurumlarla iş birliği yaparak
atık sorunlarını bir çevre ve kalkınma projesi kapsamında çözmeyi hedeflemektedir.
Global stratejimiz, şirket yapılanmamız, iş, finansman ve ortaklık modelimiz bu vizyona ve hedefe göre kurgulandı.

ATIK SORUNLARINIZIN ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ

7Cbasalia, tüm organik ve inorganik kökenli “katı-sıvı-gaz” formundaki atıklar için, atık (proje) sahibinin girdi-çıktı beklentilerine göre
entegre ve modüler proseslerle esnek, çevreci ve ekonomik (kendi kendini finanse eden) yöntemlerle çözümler/prosesler sunmaktadır.
Bu amaçla aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla çözüm ortaklığı şeklinde iş birliği yapmaktadır:

İŞ-İŞ BİRLİĞİ / FİNANSMAN / ORTAKLIK MODELLERİMİZ

7Cbasalia, çözüm ortaklarına konvansiyonel atık teknolojilerinden farklı bir iş-finansman ve ortaklık modeli sunmaktadır.

Buna Göre;

Çözüm ortaklarının tüm atık sorunlarını çevreci Basalia Biyo-Teknolojisi ile çözerken, aynı zamanda Basalia Biyo-Döngü Teknolojisinin benzersiz
yetenekleri sayesinde atıkların ileri biyolojik olarak ayrıştırılması sırasında elde edeceği yüksek katma değerli ürünler ve gelirlerden dolayı;

Hem atık sahiplerinin proses yatırım finansmanını kolaylaştırmakta (kısa sürede kendi kendini finanse etmekte),
hem de atık sahiplerine/çözüm ortaklarına orta ve uzun vadede atıktan para kazanılan karlı bir iş modeli sunmaktadır.

7Cbasalia, çözüm ortakları ile “proje, sektör veya bölge bazında” özel ticari anlaşmalar yapmakta ve mümkün olduğunca
projelerden/proseslerden elde edilecek gelirlerden atık sahiplerinin ve çözüm ortaklarının ekonomik olarak da faydalanmasını hedeflemektedir.

ALTERNATİF İŞ MODELLERİ

Genel olarak çözüm ortaklarımız ve atık proje sahipleri ile girdi-çıktı beklentilerine göre kurgulanan esnek,
entegre ve modüler Basalia Proseslerinde 3 tür iş/gelir modelinde proses ve ticari anlaşmalar yapılır.

İş/gelir modeli kurgusu yaparken referansımız, ilgili atık sorununu çözerken, maksimum çevre dostu olması ve
proje sahibi için de en iyi ekonomik akılda olmasıdır.

PROJE FİNANSMAN MODELLERİ

7Cbasalia, çözüm ortaklarının tercihine ve uygulama proseslerine/projelerine göre esnek ve çok alternatifli proje finansman modelleri uygulamaktadır.
7Cbasalia, proje/proseslerde yatırımcı ve işletmeci pozisyonunda değildir.

7Cbasalia, Basalia Biyo-Döngü Teknolojisinin / İnovasyonunun benzersiz uygulama özelliği ve farkı sayesinde, kurduğu tüm proseslerin
sürdürülebilir devamlılığından sorumludur.

7Cbasalia, sahip olduğu benzersiz biyo-teknolojik inovasyonu sayesinde, uluslararası finans-para/sermaye piyasası iş birlikleri ve
bu alandaki çözüm ortakları ile projelerin finansmanında kolaylaştırıcı ve yardımcı olabilmektedir.

Basalia proje finansmanları ve proses yatırımları; Basalia inovasyonunun benzersiz yetenekleri ve özellikle Green City Proseslerinde yüksek gaz-enerji (ve diğer yüksek katma değerli ürün) çıktıları sayesinde, görece kolay finanse edilebilen (devletlerin elektrik ve gaz satın alma garantileri) ve kısa sürede kendi kendini finanse eden projelerdir.

Green City Prosesleri de çoğu zaman atık sorununu çözerken, kısa vadede yatırım geri dönüşü sonrası üzerine para kazandıran karlı proseslerdir/projelerdir.

Yeşil ve Döngüsel teknolojilerin global düzeyde teşvik edilmesi sayesinde hem global, hem de ülkesel düzeyde yatırım teşvikleri/hibeler ve
yeşil finansman kurumları/kolaylıkları vardır.

Özel sektör atık proje sahipleri (tesis/fabrika); kendi bütçelerinden veya kendi yaratacakları finansmanlarla (global ve
ülke düzeyinde yeşil finansman teşvikleri/imkanları) yatırım yapabilir.

Yerel yönetimler ve devletlerle/uluslararası kurumlarla yapılacak projeler, alternatif farklı proje finansman modelleri ile yapılabilir.

Buna göre bazı alternatif proje fonlama modelleri: