İnsanoğlu; yerin altında bulunan madenleri, hidrokarbonları ve elementleri yeryüzüne çıkarıp, medeniyetin ve teknolojinin gelişiminde kullanmıştır.

Lineer ekonomi vizyonu ve konvansiyonel teknolojilerle, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki “döngülere” dayalı düzen bozulmuş ve bunun...

Bilim insanı Ahmet Başal, bozulan ekolojik düzenin  onarılması amacıyla, uzun yıllar önce bütüncül ve döngüsel Basalia felsefesini ortaya koymuştur. 7Cbasalia olarak hedefimiz, bozulan doğa döngülerinin, baştan uca bir döngüsel ekonomi ögesi olan Basalia Biyo Teknolojisi ile tekrar tamamlanmasına yardımcı olmak ve “element döngüsünü” yeniden kurmaktır.

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi, Basalia ana kültürünün özelliklerine göre kurgulanan, spesifik mühendislik tasarımlarına sahip entegre ve döngüsel proseslerden oluşan ve sıralı, bütüncül reaksiyonlar zinciri ile enzim mühendisliği yapan bir biyo-nano teknolojidir. Döngüsel proseslerden elde edilen stratejik ham maddeler ve girdi çıktı beklentilerine göre esnek şekilde kurgulanan, entegre veya modüler tesislerle, 3 ana faaliyet alanında çözümler sunmaktadır.
Organik ve inorganik kökenli tüm katı formdaki atıkları, ön ayırma işlemi gerektirmeden,biyolojik olarak ayrıştırılması
Çöp sızıntı suyu, kanalizasyon suyu ve atık proses sularından, kullanım deiyonize, temiz su eldesi
Ekonomik ve doğa dostu yöntemle diğer atık teknolojilerinden elde edilen enerjilere kıyasla görece daha fazla ve yüksek kalorifik güce sahip hidrojence zengin gaz eldesi
Baca gazındaki karbon emisyon sorununun çözülmesi ve karbon dioksit dahil tüm kirletici gazların ve doğaya salınan hidrokarbonların bağlanması
Toprakta ve tarımda sürdürülebilir biyodöngüsel sistemin kurulması
Toprak ıslahı uygulaması ile çorak ve kirli toprakların tarıma elverişli hale getirilmesi
Prosesin nihai ürünü olan Basalia Nano Tozu’nun farklı kullanım şekilleri ile, yeni nesil döngüsel kompozit malzemelerin elde edilmesi
Basalia ana kültüründen elde edilen Basalia Biyo Polimeri ile kozmetik ve sağlık alanında yeni nesil malzemeler elde edilmesi

BASALIA BİYO-DÖNGÜ 
TEKNOLOJİSİ

Basalia Biyo Döngü Teknolojisi, sıralı ve bütüncül reaksiyonlarla katı, sıvı ve veya gaz formundaki tüm organik ve inorganik atıkları dekompoze ederken bu atıkları, "Sıfır Atık - Sıfır Emisyon" prensibi ile çevresel ve ekonomik açıdan faydalı çıktılara dönüştüren oyun değiştirici döngüsel biyoteknolojidir. 

7Cbasalia sahip olduğu benzersiz Basalia Biyo Döngü Teknolojisi ile faaliyet gösterdiği üç alanda sunduğu çözümler ile her seviyeden kurum ile iş birliği içerisindedir. Atık sorunu olan tüm özel ve kamusal şirketler, atık yönetim şirketleri, yerel yönetimler, devletler ve uluslararası çevre kuruluşları ile tarım, toprak alanında faaliyet gösteren kurumlar ve yeni nesil döngüsel malzeme ile ilgilenen tüm şirketler ve sektörler 7Cbasalia ile çözüm ortağı iş birliği süreci yürütmektedir.

Döngüsel Çözüm Ürettiğimiz Atıklar

İş Birliği Yaptığımız Sektörler