FAALİYET ALANLARIMIZ

Toprak Temizliği

Basalia mikro organizma ve bakteri topluluğumuzla direkt olarak sorunlu topraklara uygulama proseslerimizle veya organik kökenli atıkları bertaraf projelerimiz sırasında ürettiğimiz “ ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ ” ile tarımsal arazilerde aşağıdaki sorunlara KESİN çözüm üretiyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Her türlü “Katı – Sıvı - Gaz” (Endüstriyel, Evsel, Tarımsal, vb) Atıkların Temizliği

Basalia uygulama proseslerimizle, bir çok çevre felaketini ortadan kaldırıyoruz. Proseslerimizle, kirliliği ve atıkları biyolojik-doğal olarak TEMİZLİYORUZ.

Devamı için tıklayınız...

Atık Temizliği ve TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ

BASALIA uygulama proseslerimizle, her tür “ Sıvı - Katı – Gaz ”(endüstriyel-evsel-tarımsal vb ) atık sorunlarına esnek projelerle kesin çözümler üretirken (atık bertarafı ), ayni zamanda proje sahibinin ÇIKTI beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre, “ doğal sürdürülebilir bir döngü ve EKONOMİK çıktıları yüksek uygulama prosesleri ” oluşturuyoruz.

Devamı için tıklayınız...

Atık Temizliği ve KIYMETLİ ELEMENTLERE AYRIŞTIRMA

Basalia ve proseslerimizle , özellikle “ madencilik sektöründe kıymetli elementleri ayrıştırmada/üretmede ” doğal ve ekonomik çıktıları yüksek prosesler uygulayabiliriz.

Devamı için tıklayınız...


7C Global