VİDEO GALERİ

Endüstriyel ve çöp sızıntı suyu atığının BASALIA ile temizlenme süreci
Proliz sonrası BASALIA biyokütlesinden elde edilen temiz akaryakıt kokteyli ile motosikletin çalıştırılması
Endüstriyel ve Çöp sızıntı suyunun BASALIA prosesimiz sonrasında SAF suyu dönüştürülmesi ile ilgili ölçüm
Proliz sonrası BASALIA biyokütlesinden elde edilen GAZ ile arabanın çalıştırılması
Proliz sonrası BASALIA biyokütlesinden elde edilen GAZ ile arabanın çalıştırılması
Proliz sonrası BASALIA biyokütlesinden elde edilen GAZ ile arabaya dolum yapılması
BASALIA kültürünün üretilmesi ve aşılanma süreci
Atık bertarafı sonrası elde edilen BASALIA biyokütlesi proliz ediliyor ve sonrasında " gaz ve elektriğe" dönüştürülüyor
Proliz sonrası BASALIA biyokütlesinden elde edilen hidrojen gücü yüksek temiz GAZ üretimi


7C Global