Toprak Temizliği ve Islahı

Toprak Temizliği ve Islahı
  • Organik kökenli evsel ve tarımsal atıklardan Basalia marifetiyle “Toprak Düzenleyici” elde ediyoruz ve o bölgenin tüm ekilebilir arazilerini kimyasallardan arındırarak temiz, sağlıklı, yüksek su tasarrufuyla verimli tarımsal ve endüstriyel tarım faaliyetlerinin yapılabilmesini sağlıyoruz. İlgili prosesimizle ve Toprak Düzenleyicimizle ilgili detaylı uygulama bilgileri web sitemizde mevcuttur.
  • Basalia mikro organizma ve bakteri topluluğumuzla direkt olarak sorunlu topraklara uygulama proseslerimizle veya organik kökenli atıkları bertaraf projelerimiz sırasında ürettiğimiz “ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ” ile tarımsal arazilere KESİN çözüm üretiyoruz.
  • "Organik Toprak Düzenleyici" uygulamalarımız sonucunda tarımsal faaliyeti "temiz - sağlıklı - sürdürülebilir - verimli - karlı ve su tasarrufu yüksek" arazilere dönüştürüyoruz.
  • Bilahare, atıklardan ve kimyasallardan kirlenmiş toprakları(tarım arazi niteliğinde olmayan) da Basalia marifetiyle temiz hale getiriyoruz.


BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global