BASALİA BİYOPOLİMERİ ve ENERJİ ÜRETİMİ

BASALİA BİYOPOLİMERİ ve ENERJİ ÜRETİMİ

 • Basalia Prosesleri genelde "katı-sıvı-gaz" şeklinde "5 farklı atık ve hammadde" bertarafına ve ayrıştırmasına dayalı geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.
 • Tüm proseslerimiz BASALİA BİYOPOLİMER ÜRETİMİNE ve biyokütlenin PROLİZ edilmesine (a- Sıvı yakıtlar: Jet Yakıtı, Benzin, Motorin ve b - Gaz üretimi) dayalıdır. Basalia Prosesleri ile atık çeşidine ve hammaddeye göre aşağıdaki « 5 ana prosese » göre BİYOPOLİMER ve ENERJİ üretimi (çıktısı) yapılmaktadır.
 • Basalia Proseslerinden elde edilen biyopolimerlerden üretilen enerji değeri sabittir (atığa ve malzemeye) bağlı değildir. Ama atığa (içeriğine) ve malzemeye göre biyopolimer üretim ve kuru madde MİKTARI değişmektedir.
 • Basalia Polimer biyokütlesinin miktar olarak yaklaşık %65 civarı sıvı nitelikli enerjidir (jet yakıtı-benzin-MOTORİN ve gaz). Sıvı yakıtlar ve GAZ, kükürt ve KURŞUN içermez.
 • Özetle, tehdit miktarı arttıkça (özellikle inorganik element tehdit) biyopolimer üretim miktarı(katsayısı) ve enerji çıktısı artmaktadır.
 • Basalıa Polimerinin %35 civarı ise katı (karbon siyahı ve Elementler) bölümünü oluşturur.


Aşağıdaki tabloda, her proseste kullanılan günlük atık (girdi) ve malzeme miktarına göre üretilen BASALİA BİYOPOLİMER miktarını ve enerji çıktısını görebilirsiniz.Basalia Proseslerinde enerji çıktısının görece yüksek olmasının 2 ana sebebi;

 • Basalia, HIDROKARBON bakımından güçlü BİYOPOLİMER yapı oluşturuyor;
  Basalia biyopolimer oluştururken havadan KARBONDİOKSİTİ (karbon bağlamakta) bünyesine almakta, ortamdan da parçalayıcı gücü yüksek olan HİDROJENİ bünyesine alarak enerji açısından güçlü hidrokarbon yapısı oluşturmaktadır.

 • Elektrik üretimi sonrasında Baca Gazının Yeniden Biyopolimer Üretiminde Kullanımı;
  Basalia Proseslerinde üretilen elektrik enerjisi sonrasında ortaya çıkan baca gazları yeniden eşanjörden geçirilerek tavalarda BASALİA BİYOPOLİMER üretiminde kullanılarak(ilave tehdit yaratılarak ) hem biyopolimer üretim miktarı, hem de enerji çıktısı çoklanmaktadır.

Basalia Biyopolimerinden Üretilen Gazın içeriği ve Farkı

Basalia Proseslerinden üretilen biyopolimerle proliz (Basalia’ya göre özel dizayn yapılmış proliz) sonrası elde edilen temiz GAZ’ın enerji içeriği şöyledir. Ege Üniversitesi Petrol Analiz Laboratuvarının raporuna göre;

 • %20,12 ucucu ve yanıcı gazlar kokteyli (metane, ethane, ethylene, propane, butane, pentane, propyne, methyl, vs.)
 • %42,77 atık ürün
 • %38,7 hidrojen içerikli
Hidrojen Gazının Önemi ve Farkı

Hidrojen, birim kütle başına en yüksek enerji üreten bir elementtir. Bu açıdan yüksek verimli ve temiz bir enerji kaynağıdır. Örneğin; “ 1 kilogram hidrojen”, 2.1 kilogram doğalgaz veya 2.8 kilogram petrole denk enerjiye sahiptir . Hidrojen, roket ve uzay teknolojilerinde en çok kullanılan enerji kaynağıdır.

Hidrojen elementinin yanma reaksiyonu sonrası ortaya çıkan alev hızı çok yüksektir. Hidrojen alev hızı stokiyometrik karışımlar için benzin- hava karışımlarındaki alev hızı oranının yaklaşık “ 4 katı ” kadardır. Diğer mevcut İYM (araç yakıtları) yakıtlarına göre hidrojenin çok yüksek ısıl değerlere sahip olduğu görülür. (119.9 MJ/kg alt ısıl değer, 141.86 MJ/kg üst ısıl değer).

Özetle;

 • 2,5 kg Basalia Biyopolimerinden 1 kg GAZ (%38,8 hidrojen kökenli) elde ediliyor.
 • 1 ton Basalia Biyopolimerinden 0,96 MWh elektrik enerjisi elde ediliyor.
7C Global