5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi

 • Bu proses baca gazı problemi olan tesislere uygulanabileceği gibi, merkezi bir baca gazı toplama tesisi de kurulabilmektedir.
 • Suda çözünen baca gazları prosesteki havuzlara aktarılmaktadır.
 • BASALIA ÜRETİM BÖLÜMÜ'nde aşılama işlemi yapılarak BASALIA üretimi yapılmaktadır.
 • Suda çözünmüş baca gazları TAVALARA taşınarak (biokütle üretimi) BASALIA ile buluşturulur. BASALIA, gazın içerisinde bulunan tüm elementleri ve havadan karbonu da bünyesine alırken, havaya temiz oksijen salarak BASALIA biokütlesini oluşturmaktadır.
 • BASALIA polimerleri oluştuktan sonra, tavalarda kalan su elektroliz edilerek içerisindeki brom alınır, ters osmos yapılarak kullanılabilir su haline getirilir.
 • Kurutma ünitesinde kurutulan biyopolimerler PİROLİZ ÜNİTESİNE taşınıp, yüksek ısıda reaksiyona sokularak akaryakıt, gaz ve karbon siyahına dönüştürülmektedir.
 • Üretilen akaryakıt, depolama alanına aktarılır. Karbon siyahı da içeriğinde bulunan kıymetli elementleri ayrıştırılmak üzere maden ayrıştırma bölümüne alınmaktadır.
 • Üretilen akaryakıt ve gaz, yakıt depolama alanından jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi üretilmektedir.
 • Elektrik enerjisi üretilirken jeneratörden çıkan baca gazı da tekrar BİOPOLİMER ÜRETİM ÜNİTESİ ne aktarılarak yeniden kullanılır. Bu şekilde hem dışardan gelen yeni atıklarla hem de elektrik üretimi sonrasında oluşan baca gazlarının kullanımı ile döngü içerisinde atıkları bertaraf ederek enerji üretilmektedir.
 • Prosesin maden/element ayrıştırma evresinde Piroliz sonunda oluşan karbon yapısının içindeki değerli metallerin alınıp yüksek saflıkta karbon oluşumu hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda 3 aşama ile bu işlem yapılabilmektedir.
 • Karbon siyahı: Piroliz sonucunda çıkan karbon yapımız su ile karışımı sonucunda bazı metaller suda çözülüp alınmaktadır.
 • Elektroliz: Filtre altı elementlerin elektroliz edilmesidir.
 • Fırın: Suda çözülen ve elektroliz edilen metallerin fırın yardımıyla külçeleştirilmesidir.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global