4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

 • Bu proses temizlik yapılması planlanan kirli nehir ve göletlerin kenarlarına kurulabileceği gibi, kirli suların taşınabilmesi halinde merkezi bir proses modelinde de kurgulanabilir.
 • Temizlenmesi planlanan kirli sular prosesteki havuzlara taşınmaktadır.
 • BASALIA AŞILAMA HAVUZUnda aşılama işlemi yapılarak BASALIA üretimi yapılmaktadır.
 • Kirli su, TAVALARA aktarılarak (biokütle üretimi) BASALIA ile buluşturulur. BASALIA, atıkların içerisinde bulunan tüm elementleri ve havadan karbonu da bünyesine alırken, havaya temiz oksijen salarak BASALIA biokütlesini oluşturmaktadır.
 • BASALIA polimerleri oluştuktan sonra, tavalarda kalan su elektroliz edilerek içerisindeki brom alınır, ters osmos yapılarak kullanılabilir su haline getirilir. Elemetleri bünyesine alan BASALIA polimerleri (biokütleler), kurutma bölümüne taşınmaktadır.
 • Kurutma ünitesinde kurutulan biyopolimerler PİROLİZ ÜNİTESİNDE yüksek ısıda reaksiyona sokularak, akaryakıt, gaz ve karbon siyahına dönüştürülmektedir.
 • Üretilen akaryakıt, depolama alanına aktarılır, Karbon siyahı da içeriğinde bulunan kıymetli elementleri ayrıştırılmak üzere maden ayrıştırma bölümüne alınmaktadır.
 • Üretilen akaryakıt ve gaz, yakıt depolama alanından jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi üretilmektedir.
 • Elektrik enerjisi üretilirken, jeneratörden çıkan baca gazı da tekrar BİOKÜTLE ÜRETİM TESİSİNE aktarılarak hem dışardan gelen yeni atıklarla, hem de elektrik üretimi sonrasında oluşan baca gazları kullanılarak ve atıkları bertaraf ederek döngü içerisinde enerji elde edilir.
 • Prosesin son evresi olan maden ayrıştırma evresinde Piroliz sonunda oluşan katı karbon yapısının içindeki değerli metallerin alınıp yüksek saflıkta karbon oluşumu hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda 3 aşama ile bu işlemi yapılabilmektedir.
 • Karbon siyahı: Piroliz sonucunda çıkan karbon yapımız su ile karışımı sonucunda bazı metaller suda çözülüp alınmaktadır.
 • Elektroliz: Filtre altı elementlerin elektroliz edilmesidir.
 • Fırın: Suda çözülen ve elektroliz edilen metallerin fırın yardımıyla külçeleştirilmesidir.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global