2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

 • Şehirde toplanan evsel ve endüstriyel arıtma çamurları proseste bulunan havuzlara taşınmaktadır.
 • BASALIA AŞILAMA HAVUZUnda aşılama işlemi yapılarak BASALIA üretimi yapılmaktadır.
 • Evsel ve endüstriyel arıtma çamurları TAVALARA taşınarak (biokütle üretimi) BASALIA ile buluşturulur. BASALIA, atıkların içerisinde bulunan tüm elementleri ve havadan karbonu da bünyesine alırken, havaya temiz oksijen salarak BASALIA biokütlesini oluşturmaktadır.
 • BASALIA polimerleri oluştuktan sonra, tavalarda kalan su elektroliz edilerek içerisindeki brom alınır, ters osmos yapılarak kullanılabilir su haline getirilir. Elemetleri bünyesine alan BASALIA polimerleri (biokütleler), KURUTMA BÖLÜMÜ ne aktarılmaktadır.
 • Kurutma ünitesinde kurutulan biyopolimerler PİROLİZ ÜNİTESİNE aktarılarak, yüksek ısıda reaksiyona sokularak akaryakıt, gaz ve karbon siyahına dönüştürülmektedir.
 • Üretilen akaryakıt, depolama alanına aktarılır, karbon siyahı da içeriğinde bulunan kıymetli elementleri ayrıştırılmak üzere maden ayrıştırma bölümüne alınmaktadır.
 • Üretilen akaryakıt ve gaz, yakıt depolama alanından jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi üretilmektedir.
 • Elektrik enerjisi üretilirken, jeneratörden çıkan baca gazı da tekrar BİOKÜTLE ÜRETİM TESİSİ ne aktarılarak yeniden değerlendirilir. Böylece hem dışardan gelen yeni atıklarla hem de elektrik üretimi sonrasında oluşan baca gazlarının kullanımı ile, döngü içerisinde atıkları bertaraf ederek ve enerji üreterek döngü sağlamaktadır.
 • Prosesin son evresi olan maden/element ayrıştırma evresinde piroliz sonrasında oluşan karbon yapının içindeki değerli metallerin alınarak, yüksek saflıkta karbon oluşumu hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda 3 aşama ile bu işlem yapılmaktadır;
 • Karbon siyahı: Piroliz sonucunda çıkan karbon yapısı su ile karışımı sonucunda bazı metaller suda çözülerek alınmaktadır.
 • Elektroliz: Filtre altı elementler ve karbon siyahının elektroliz edilmesidir.
 • Fırın: Suda çözünen ve elektroliz edilen metallerin fırın yardımıyla külçeleştirilmesidir.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global