1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

  • Şehirde toplanan evsel atıklar, katı atık sahasına getirilerek depolanmaktadır. Atık sahasının etrafı beton sızdırmaz duvarlarla çevrilerek bu bölgede atıklar çevreye minimum zarar verecek şekilde depolanmaktadır ve günlük olarak bertaraf işlemine alınmaktadır.
  • Atıklar, sahadan ÇÖP AYRIŞTIRMA TESİSİNE taşınarak tüm atıklar kendi gruplarına göre ayrıştırılmaktadır. Metaller ve camlar ayrıca değerlendirilmek üzere ayrılarak, kalan tüm atıklar (tahta-plastik-kâğıt dahil) parçalanarak toz haline getirilmektedir.
  • Toz haline getirilen atıklar, konveyör bantlarla KOMPOST REAKTÖRÜNE taşınarak homojen hale getirilmektedir.
  • Homojen kompost hale getirilen atıklar, konveyör bantlarla KOMPOST FERMENTASYON platformuna taşınıp, yığınlar haline getirilerek özel bir yöntemle FERMENTE edilmektedir.
  • Fermente edilen atıklar, konveyör bantlarla BASALIA ÜRETİM BÖLÜMÜNE taşınmaktadır. Bu bölümde, üretilen BASALIA’lar ve kompost haline getirilen atıklar TAVA SİSTEMLERİ içerisinde buluşturulmaktadır. Aynı zamanda, kanalizasyon ve septik kuyu atıkları da TAVALARA aktarılıp, yapılan aşılama ile atıkların içerisinde bulunan tüm elementleri ve havadan da karbonu bünyesine alırken, havaya temiz oksijen salarak BASALIA biokütlesini oluşturmaktadır.
  • BASALIA polimerleri oluştuktan sonra, tavalarda kalan su elektroliz edilerek içerisindeki brom alınır, ters osmos yapılarak kullanılabilir su haline getirilir. Elementleri bünyesine alan BASALIA polimerleri (biokütleler), KURUTMA BÖLÜMÜ ne aktarılarak kurutulur.
  • Kurutma ünitesinde kurutulan biyopolimerler PİROLİZ ÜNİTESİNE taşınarak yüksek ısıda reaksiyona sokularak akaryakıt, gaz ve karbon siyahına dönüştürülmektedir.
  • Üretilen akaryakıt, depolama alanına aktarılır, Karbon siyahı da içeriğinde bulunan kıymetli elementlerin ayrıştırılması için maden ayrıştırma bölümüne alınmaktadır.
  • Üretilen akaryakıt ve gaz, yakıt depolama alanından jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi üretilmektedir.
  • Elektrik enerjisi üretilirken jeneratörden çıkan baca gazı da tekrar BİOKÜTLE ÜRETİM TESİSİ ne aktarılarak yeniden değerlendirilir, bu şekilde hem dışardan gelen yeni atıklarla hem de elektrik üretimi sonrasında oluşan baca gazlarının kullanımı ile döngü içerisinde atıkları bertaraf ederek enerji üretimi sağlanmaktadır.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi
7C Global