"YEŞİL ŞEHİRLER" KURUYORUZ

YEŞİL ŞEHİRLER kuruyoruz
  • Bir şehrin organik ve inorganik tüm “sıvı - katı - gaz” formundaki endüstriyel, evsel, tarımsal vb atıklarını BASALIA proseslerimizle bertaraf ederek, şehrin “Toprağını – Suyunu - Havasını” tertemiz ve sürdürülebilir hale getirebiliyoruz.
  • Şehrinize, entegre BASALIA proseslerimizle; bir taraftan (i) “Temiz Toprak, Sıfır Atık ve Temiz Hava” sunarken; öte yandan da (ii) tüm bu prosesleri sürdürülebilir ve kendi kendini finanse edebilir ekonomik döngülerle yapıyoruz. Özetle, bir şehrin tüm “katı - sıvı - gaz” atıklarını temizlerken, yani şehre ekolojik - yeşil bir hayat sunarken, ayni zamanda da şehrin refah seviyesini ve yaşam kalitesini artıracak, katma değeri yüksek ekonomik çıktılar, ürünler sunuyoruz. Basalia proseslerimizle sizlere tüm kimyasallardan ve toksit atıklardan arınmış, « temiz havası - temiz suyu - temiz toprağı » olan yaşam kalitesi ve refahı artırılmış YEŞİL bir ŞEHİR taahhüt ediyoruz.
  • Özetle; « Entegre Basalia Proseslerimizle », bir şehrin ATIKLARINI, o şehrin SERVETİNE ve REFAHINA dönüştürüyoruz.
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi

7C Global