Girdiler Prosesler Çıktılar
BASALİA PROSESLERİ


1. Proses: Organik Kökenli Katı Atık ve Çöp Prosesi

2. Proses: Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurları Prosesi

3. Proses: İnorganik Kökenli Maden Atıkları, Madenler ve Kimyasallar Prosesi

4. Proses: Atık (Kirli) Su Temizliği Prosesi

5. Proses: Baca Gazı Bertarafı Prosesi


BASALİA BİYOPOLİMERİ ve ENERJİ ÜRETİMİ

BASALİA BİYOPOLİMERİ ve ENERJİ ÜRETİMİ
  • Basalia Prosesleri genelde "katı-sıvı-gaz" şeklinde "5 farklı atık ve hammadde" bertarafına ve ayrıştırmasına dayalı geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.
  • Tüm proseslerimiz BASALİA BİYOPOLİMER ÜRETİMİNE ve biyokütlenin PROLİZ edilmesine (a- Sıvı yakıtlar: Jet Yakıtı, Benzin, Motorin ve b - Gaz üretimi) dayalıdır. Basalia Prosesleri ile atık çeşidine ve hammaddeye göre aşağıdaki « 5 ana prosese » göre BİYOPOLİMER ve ENERJİ üretimi (çıktısı) yapılmaktadır.
  • Basalia Proseslerinden elde edilen biyopolimerlerden üretilen enerji değeri sabittir (atığa ve malzemeye) bağlı değildir. Ama atığa (içeriğine) ve malzemeye göre biyopolimer üretim ve kuru madde MİKTARI değişmektedir.
  • Basalia Polimer biyokütlesinin miktar olarak yaklaşık %65 civarı sıvı nitelikli enerjidir (jet yakıtı-benzin-MOTORİN ve gaz). Sıvı yakıtlar ve GAZ, kükürt ve KURŞUN içermez.
  • Özetle, tehdit miktarı arttıkça (özellikle inorganik element tehdit) biyopolimer üretim miktarı(katsayısı) ve enerji çıktısı artmaktadır.
  • Basalıa Polimerinin %35 civarı ise katı (karbon siyahı ve Elementler) bölümünü oluşturur.
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!İŞBİRLİĞİ MODELLERİMİZ

Global düzeyde iş ortakları ile aşağıdaki 2 ana İŞ MODELİNE göre işbirlikleri yapıyoruz.


7C Global