7C Global
ŞİRKETİMİZ

Şirketimiz, keşifçi-bilim adamı Ahmet Başal tarafından uzun yıllar bilimsel ve saha çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni nesil BASALIA mikro organizma topluluğunun, Basalia biyopolimer yapısının, Basalia üretim ve uygulama proseslerinin ve Basalia biyopolimerinden elde edilen çeşitli ürünleri kapsayan tüm telif haklarının kullanım haklarına sahiptir.
7Cbasalia; endüstriyel, evsel, tarımsal vb. faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan birçok inorganik ve organik kökenli “gaz, katı, sıvı” formundaki ATIK sorununa, evrenin doğal döngüsüne uygun biyolojik/çevreci yöntemlerle, sürdürülebilir ve ekonomik döngülerle çözümler ve prosesler üreten inovatif bir şirkettir.

HEDEFİMİZ

Hedefimiz, atık çeşitlerine ve hammaddelere göre kurguladığımız esnek proseslerimizle birçok çevre sorununa doğal, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler üreterek ; bu şekilde, hem iklim değişikliğine olumlu katkılar yapmak, hem de dünyayı bu yönde olumlu bir sinerji ile değiştirmektir. Amacımız, “insanoğlu için atıkları sorun olmaktan çıkarmaktır.”

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, atıkları hammadde kaynağı olarak kullanarak dünyayı kendi doğal ekosistemi içerisinde temiz ve yaşanabilir kılarken, eşzamanlı topyekûn insan refahını ve yaşam kalitesini de artırmaktır. 7Cbasalia, atıklardan dolayı «bozulan hava, toprak ve su sorunlarını» çözerek, doğal yaşamı sürdürülebilir şekilde yeniden tesis etmeye ve insan medeniyetini daha ileri seviyelere taşımayı misyon edinmiş bir şirkettir.7C Global